Szukaj
MENU Katalog Global Sites
BAMO
POLSKA
Europejski producent czujników oraz urządzeń do kontroli i analizy cieczy
Znajdujecie się Państwo w BAMO POLSKA » Produkty » Archiwa » BAMOPHOX 759
Katalog ogólny 759-02
BAMOPHOX 759
BAMOPHOX 759     Kalkulator przepływu dla kanału otwartego
Kalkulator przepływu dla kanału otwartego
BAMOPHOX 759
Uwaga! Jesteście Państwo w naszych archiwach

Stare dokumenty urządzeń, które nie są już produkowane, ani sprzedawane
Używać z ostrożnością...

-  1 Wejście 4-20 mA do pomiaru poziomu
- Alfanumeryczny wyświetlacz LCD (podświetlany):
         Poziom, Chwilowe natężenie przepływu,
         Objętość dzienna, objętość kumulowana
- Programowane krzywe dla zwężek Venturiego,
  Komór przelewu V i U
- 4 Wyjścia przekaźników (styk normalnie otwarty):
         Próg graniczny przepływu
         Próbnik
         Zewnętrzne zliczanie impulsów
- 1 zaizolowane wyjście analogowe 0/4-20 mA
- 2 możliwości montażu:
         Zabudowa tablicowa 72 x 144
         Zabudowa obiektowa IP 65
- OPCJE:
         RS 422/J-BUS + LOGGER
         Przedłużenie drugiego wejścia pomiarowego
TERMINAL PRZEDŁUŻAJACY
Terminal przedłużający (ścienny lub do zabudowy):
- Umożliwia drugi pomiar (pH, Przepływ, Przewodność, itp…)
- Dane z tego urządzenia są wyświetlane na głównym urządzeniu
- Ekranowany kabel czterożyłowy jest konieczny do połączenia obu urządzeń(maksymalna długość 500 m)         
- Opcja RS422 oraz logger danych są  współdzielone między oba urządzenia
- Możliwość montażu wewnątrz szafy elektrycznej - szyna DIN (obudowa 759 D/A)
OPIS
Wyświetlacz LCD umożliwia łatwy odczyt chwilowego przepływu (lub wysokości wody) oraz objętości kumulowanej. Przyjazne menu pozwala wprowadzić progi i alarmy, sterowanie zewnętrznego poboru próbek, oraz wszystkich parametrów pracy. Wejście 4-20 mA, proporcjonalne do wysokości wody, może być generowane przez BAMOBUL (pomiar poziomu metodą pęcherzykową) lub EchoTREK (ultradźwiękowy pomiar poziomu DOC 755-03). BAMOPHOX 759 otrzymując sygnał wejściowy, zmienia go na pomiar natężenia przepływu, dzięki wgranym schematom obliczeniowym, odpowiednim dla całej gamy kanałów Venturiego ISO 4359 oraz komór przelewu (V i U). Możemy przygotować spersonalizowany program na Państwa życzenie. Wystarczy podać krzywą Państwa zwężki. Urządzenie posiada zaizolowane wyjście 4-20 mA będące obrazem natężenia przepływu. Impulsy wyjściowe umożliwiają przesyłanie informacji o przepływającej objętości. Wyjście serii RS 422 jest do dyspozycji dla przesyłania do komputera danych.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Wyświetlanie :  Wysokość wody – Chwilowe natężenie przepływu – Objętość kumulowana - Menu
Wyświetlacz : Podświetlany – 2 linie po 16 znaków alfanumerycznych, H = 9,22 mm
Wizualizacja : Stan progów, lampka LED
Programowanie : 8-przyciskowa klawiatura na froncie – Zabezpieczenie hasłem
 
Skala pomiarów : 
Wysokość wody (mm) – Dokładność 1 mm
Natężenie przepływu : m3/h – Dokładność 0,1 m3/h
Natężenie kumulowane (m3) – Dokładność 1 m3
 
Zliczanie :
Codzienne – Pojemność 4 cyfry – Zerowanie w menu
Stałe – Pojemność 8 cyfr – bez zerowania
 
Wejście pomiaru : 4 – 20 mA proporcjonalne do wysokości wody
 
Programowane krzywe : 
Zwężka Venturiego ISO 4359 – Seria DEBIFLO (Patrz dok. 755-01)
Komory przelewu ISO 1438/1 – 1980 – Seria DEBIBAC (patrz dok. 755-02)
 
Progi:
2 stykii bezpotencjałowe do – pomiar Natężenia przepływu/ Temperatura
Zdolność wyłączania 500 VA / 250 V / 2 A
Regulowana histereza od 0 do 100% - Temporyzacja regulowana od 0 do 9999 s.
 
Wyjście impulsów :
Kopiowanie impulsów – 1 imp / m3
1 styk bezpotencjałowy
 
Wstępna oporność styku : 100 mΩ jako maks. (spadek napięcia 6 V DC 1 A)
Materiał styku : Stop srebra
Pojemność komutacji : 3 A 277 V AC, 3 A 30 V DC 5 V DC (nominalna)
Moc komutacji : 831 VA AV / 3 A / 277 V AC – 90 W / 3 A / 30 V DC
Pojemność komutacji (min) : 100 mA, 5 V DC (zmienna w zależności od częstotliwości komutacji, warunków otoczenia, precyzji)
Żywotność mechaniczna (min) : 5 x 106 komutacji (przy 180 komutacjach/min)
Żywotność elektryczna (min) : 2 x 105 ( przy 20 komutacjach/min) dla 3 A 125 V AC, 3 A 30 VDC – 105(przy oszacowanym ładunku) dla 3 A 125 V AC
Wyjście prądowe : 0/4-20 mA (maks. 600Ω) proporcjonalnie do pomiaru, izolacja galwaniczna
Zasilanie główne : 230 V AC / 50-60 Hz [inne na zamówienie] – Zużycie 10 VA
 
Modele:
Zabudowa tablicowa, IP65, 72 x 144 mm , połączenie do zacisków IP 40
Zabudowa ścienna, IP65, dławik, połączenie do zacisków
 
OPCJA (RS 422 + Logger)
 
Komunikacja : Wyjście RS 422, połączenie J-BUS, tryb binary slave, 2400 do 9600 bps
Logger danych : Rejestrowanie  średniego pomiaru cyklu, z programowanym okresem, maksymalnie 150000 wpisów na karcie multimedialnej / Konieczny zewnętrzny czytnik
Katalog ogólny 759-02
02/03/2020 16:42
Kalkulator przepływu dla kanału otwartego
BAMOPHOX 759
Nasi pracownicy zawsze do Państwa dyspozycji
Zapytanie OFERTOWE on-line
BAMO Polska Sp. z o.o.
ul. Trwała 14
93-535 Łódź
Polska
KRS : 0000508485
NIP : 5223015478
REGON : 147241971
Kapitał spółki : 125.000,00
By CARIMEDIA since 1998
© Copyright 1998-2024